Home
About
The Chairman
Departments
Somali Currency
Foreign Currencies
Monetary Policy
Wararka Dowladda
A-z Directory
Contact Us
Webmail
National Budget
e-mail me

Monetary Policy


 

 

BANGIGA QARANKA SOOMAALIYA

NATIONAL BANK OF SOMALIA

Nidaamka Lacaga Soomaaliya waxuu waafaqsan yahay nidaamka lacaga iyo sharciyada caalamiga kuwaasoo ay wadaagaan waddamada madaxbannaan.

The Monetary System of Somalia is concurrent with the Systems and international law, which independent nations share.